• قابلیت کار با ولتاژ AC  و DC فول رنج از 12 ولت تا 30 ولت
  • 1 رله نرمالی اپن و 1 خروجی کلوز
  • دارای4 مد
  • 1-لحظه ای 0.7 ثانیه
  • 2-لحظه ای 1.4 ثانیه
  • 3-مد فشاری
  • 4-مد حافظه دار
  • دارای حافظه 80 عددی ریموت
  • قابلیت حفظ برنامه در حالت قطع برق