• دارای حافظه 80 عددی ریموت
  • مجهز به رله 10 آمپری
  • قابلیت حفظ برنامه در حالت قطع برق
  • مجهز به ترانس با جریان بالا