شرکت سازه های هوشمند دیاکو پارس با اتکا به دانش و تجربیات کارشناسی خود در زمنیه های فنی و مدیریتی و با هدف پاسخگویی به نیازها و الزامات صنایع کشور در زمینه های تولید ،مشاوره،شبیه سازی، ساخت،تجهیز قطعات و اجرای پروزه های ساختمانی و صنعتی تاسیس گردیده است. این شرکت با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کارآمد و ارتباط تنگاتنگ با دانشگاهیان و صنعتگران مجرب داخلی و خارجی فعالیت خود را در سطح وسیعی شروع کرده و آن را به روز گسترش می دهد.مفتخر هستیم بدینوسیله شما را از سوابق فعالیت های خود آگاه ساخته تا در صورت لزوم بتوانیم در خدمت شما نیز بوده و گام دیگری در جهت خودکفایی و تامین نیاز بخشهای داخلی کشور برداشته باشیم.