• دارای حافظه 80 عددی ریموت
  • خروجی 220 ولت 10 آمپر
  • قابلیت حفظ برنامه در حالت قطع برق
  • قابلیت تغییر جهت موتور با دبپ سوئیچ
  • قابلیت تبدیل به تک کانال با دیپ سوئیچ