• دارای حافظه 80 عددی ریموت
  • مجهز به رله 10 آمپری
  • قابلیت حفظ برنامه در حالت قطع برق
  • قابلیت تغییر جهت موتور با دیپ سوئیچ
  • قابلیت تبدیل به تک کانال با دیپ سوئیچ